Scroll to top

COCO4CCI

admin
Posted by admin
July 13, 2020

Jak klasyfikujemy przemysły oparte na kreatywności?

Idąc dalej tropem analizy sektora Przemysłów Kreatywnych i Kultury, w trakcie wywiadów, zapytaliśmy naszych respondentów według jakich kategorii klasyfikują przemysły oparte na kreatywności. Reasumując ich opinie, wyłoniliśmy 3 najważniejsze kategorie,...

Read More
admin
Posted by admin
June 28, 2020

Klasyfikacja CCI z punktu widzenia działalności gospodarczej

W trakcie wywiadów przeprowadzanych z przedstawicielami sektora Przemysłów Kreatywnych i Kultury poprosiliśmy naszych respondentów, aby określili, w jaki sposób klasyfikują ten sektor z punktu widzenia aktywności gospodarczej. Spośród wszystkich zebranych odpowiedzi,...

Read More
admin
Posted by admin
June 18, 2020

Czy wiesz, że…

w ramach projektu COCO4CCI przeprowadziliśmy wywiady, łącznie z 10 reprezentantami instytucji edukacji i kultury, władz województwa a także organizacji non-profit na terenie Miasta Szczecin. Podsumowując badania uzyskaliśmy kluczowe pojęcia określające...

Read More