Scroll to top

Co “słychać” za kulisami Letniej Szkoły Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie?

W trakcie trwającego, całodziennego warsztatu, który się odbył na Akademii Sztuki 09 sierpnia, Studenci i Opiekunowie pieczołowicie pracowali nad kolejnymi etapami swojej pracy nad obiektem. Praca ta skupiła się na określeniu celu dotyczącego opracowania procesu, co będzie pokazane i w jaki sposób.

Za punkt wyjścia wybrano fotografię i powiązane z nią projekty:
👉Portfel w 2060 roku – wizerunek walutą cyfrową
👉Medytacja – wywoływanie zdjęcia cyfrowego
👉Narracyjność w fotografii – problem selekcji zdjęć (kostka rubika/klocki)

Magda Małachowska razem ze Studentkami Akademii Sztuki w Szczecinie

Kolejne części składowe procesu materialnej mapy myśli sprowadzały się do:
1. Dekodowania obiektu, czyli pokazania jego kontekstu. Co wynika z obiektu, co nas interesuje współcześnie? W jaki sposób obiekt stanowi soczewkę dla procesów, epoki etc.?
2. Wyboru mapy kontekstu, jednej bądź kilku.
3. Wyboru innych narzędzi wspierających proces projektowy: moodboardy, notatki, szkice, pliki dźwiękowe, filmy, kluczowe pytania, cytaty.
4. Analizy materiały – próbki materiału.
5. Opisu obiektu, czy konceptu docelowego.

Wszystko po to, aby w efekcie końcowym przedstawić scenariusz przyszłości do którego odnoszą się wszystkie projekty, tutaj propozycja formy słuchowiska. Przedstawić proces wszystkich projektów, jak się łączą, a w jakim momencie idą już własną drogą. A finalnym obiektem/instalacją będzie Medytacja. Do projektów portfela oraz narracyjności fotografii dodać szkice i/lub wizualizacje oraz ewentualnie prototypy.I tak oto, cykl projektowy trwa…

Patryk Grygierczyk


#AkademiaSztukiwSzczecinie#StudiujSztukę#WzornictwoSzczecin#DesignLodzFestiwal#COCO4CCI#CCI#Design