Scroll to top

Ciąg dalszy kulis pracy Zespołów Letniej Szkoły Wydział Wzornictwa AS Szczecin

Tym razem w trakcie dwudniowych warsztatów, Zespoły pracujące nad swoimi obiektami na Łódź Design Festival starały się je przełożyć na “język” piramidy technologii, co było nie lada wyzwaniem.

“Piramida technologii jest wzorowana na znanej hierarchii potrzeb Maslowa, przedstawia kolejne stadia wdrażania technologii i etapy ich zakorzenienia w społeczeństwie oraz kulturze. U jej podstawy znajduje się wizjonerskie, konceptualne rozwiązania. Na szczycie zaś przedstawione są technologie, które wtopiły się w naturalne otoczenie.”
[szerzej na ten temat traktuje Agata Kiedrowicz w swoim artykule pt.: “Technologiczne spełnienie”, w Futu I 09 (24) Wrzesień 2015].

Piramida technologii

Tak jak potrzeby zdefiniowane przez Maslowa m.in. pożywienie, schronienie, bezpieczeństwo i miłość są realizowane w kolejności, gdzie jeden etap poprzedza kolejny. Tak piramida technologii nie odpowie na wszystkie potrzeby człowieka jednocześnie, lecz może być wykorzystana jako narzędzie dla projektantów, twórców, inżynierów, a także przedsiębiorców do tworzenia produktów lepszych technologicznie.

Wówczas technologia może stać się tak akceptowana, że doświadczamy jej jako istotnej, a nawet naturalnej części naszego życia. Jednak, aby tak się stało technologia ta potrzebuje siedmiu etapów rozwoju, aby się niemal znaturalizować z człowiekiem:
1. Wyobrażenie
2. Operacyjność
3. Wdrożenie
4. Akceptacja
5. Życiowość
6. Niewidzialność
7. Naturalizacja

Być może dlatego nie należy postrzegać technologii w kategorii przyszłości, ponieważ o przyszłości nie da się nic nowego powiedzieć. Przyszłość jest teraz, tylko nierówno rozłożona. [William Gibson]

Źródło: artykuł Agata Kiedrowicz