Scroll to top

Za kulisami!

Dajemy Wam znać, że projekt COCO4CCI nadal trwa i sprowadza się nie tylko do konferencji, wystaw, wykładów oraz spotkań z przedstawicielami firm z sektora CCI oraz firm rzemieślniczych, które są tak naprawdę efektem pracy wszystkich przedstawicieli organizacji członkowskich, dzięki finansowemu wsparciu Interreg Europe.

Od początku pandemii, w trakcie naszych spotkań zasiadamy na wirtualnych krzesłach

Raz w miesiącu odbywają się regularne spotkania całego konsorcjum, to znaczy wszystkich przedstawicieli uczestniczących w projekcie. Jest nas blisko 25 osób, które pochodzą z Austrii: Creative Region Linz & Upper AustriaBusiness Upper Austria; Niemiec: Hochschule der MedienBaden-Württemberg: Connected e.V. – bwcon; Słowacji: Slovak Business AgencyCreative Industry Košice; Słowenii: Gospodarska zbornica Slovenije, Regionalna Razvojna Agencija Ljubljanskie Urban Regije; Włoch: Università Ca’ Foscari Venezia, Factory of Knowledge – Confindustria Veneto Siav; i Polski: Akademia Sztuki w SzczeciniePółnocna Izba Gospodarcza.

Zadania do realizacji w ramach projektu COCO4CCI do 2022

Na spotkaniach omawiane są kolejne etapy projektu, które musimy zrealizować zgodnie z założeniami. W trakcie nich jest także miejsce na wymianę doświadczeń oraz wyzwań z jakimi się mierzymy.

Ponad to często organizujemy tak zwane spotkania partnerskie, gdzie w tandemie przedstawiciele dwóch wybranych krajów omawiają wybrane tematy, najczęściej związane z wymianą doświadczeń w ramach kolejnego etapu projektu, jak na przykład przeprowadzenie wizyt studyjnych w firmach lokalnych z sektora CCI.

#COCO4CCI #AkademiaSztukiwSzczecinie #Szczecin #Polska #Austria #Slovakia #Slovenia #Germany #Italy #CCI #studiujsztuke #wzornictwoszczecin