Scroll to top

Panel dyskusyjny “Kreatywność i biznes a rola kobiety”

V MIĘDZYNARODOWY KONGRES DESIGN PLUS pt. “Sektor kreatywny i jego rola w turystyce”

Pierwszy dzień Kongresu Design Plus, w dniu 15 paździerinika 2020 roku zakończył panel dyskusyjny pt.: “Kreatywność i biznes a rola kobiety”, który poprowadziła dr Magda Małachowska z Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie i uczestnik projektu COCO4CCI. Do dyskusji zaproszone zostały kobiety reprezentujące lokalny biznes: Agata Pribulka-Czmyr – Dyrektor Sagra Technology oraz Magda Olejnik – Kierownik Marketingu BMW Bońkowscy.

Stojąc u progu końca drugiej dekady XXI wieku, na przestrzeni ostatniego półrocza świat dynamicznie się zmienił, w sposób mało dla kogokolwiek przewidywalny. Z kolei druga dekada pokazała nam, że jest przestrzeń dla kobiet aby działać i pracować. Na skutek pandemii, tempo zmian było szybsze niż w drugiej połowie XX wieku.

Uczestniczki panelu w dyskusji doszły do wniosku, że Covid ukierunkował nas na nowo otwarcie, zwracając uwagę na to, co jest istotne, pokazał siłę kobiet i jedność ale kobiety też się bardziej otworzyły. Pokazał, że jednak potrzebujemy siebie nawzajem. Sukcesem w tych czasach jest wyciąganie smaków z różnorodności. Stawianie na współpracę, wzajemne zrozumienie, świadomość, zaufanie, inspirowanie się. Ponadto obecna sytuacja zweryfikowała wiele rzeczy in plus, między innymi utrwaliła multi dyscyplinarne, kreatywne zespoły, tworząc poczucie bezpieczeństwa i stabilności w zespole. Zintensyfikowała współtworzenie rozwiązań z klientami, pogłębiła współpracę między pokoleniami, gotowość do bycia otwartym i ciekawym oraz chęć niesienia pomocy.

👁‍🗨 Organizatorzy: Województwo Zachodniopomorskie, Stowarzyszenie Media Dizajn, INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Gmina Miasto Szczecin, Johanna, CTCC, Interreg, COCO4CCI.
👁‍🗨 Partnerzy: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie
👁‍🗨 Patronat Medialny: Architektura&Biznes, Radio Eska, Echo Szczecina, wszczecinie.pl

#designplus#creativeindustry#women#COCO4CCI#AkademiaSztukiSzczecin#bmwbonkowscy#SagraTechnology#szczecin#MiastoSzczecin#INKU#MediaDizajn