Scroll to top

SPOTKANIE PARTNERSKIE SŁOWENIA & POLSKA

Współpraca partnerska w projekcie COCO4CCI, w czasie pandemii staje się prawdziwym wyzwaniem, ale z drugiej strony sprzyja sieciowaniu oraz natychmiastowej “teleportacji” w internecie 🙂

Po raz kolejny odbyliśmy spotkanie partnerskie, tym razem z Koleżankami i Kolegami z zespołu ze Słowenii, którzy reprezentowali Słoweńską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Agencję Rozwoju Regionalnego z Ljubljany.

Spotkanie na łączach przedstawicieli z Polski, Słowenii i Austrii

Tematem przewodnim była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, w ramach spotkań pilotażowych, jakie obecnie z ramienia Akademii Sztuki w Szczecinie przeprowadza Magda Małachowska oraz Dominika Rychlicka z przedstawicielami regionalnych firm z sektora Przemysłów Kreatywnych i Kultury (CCI). Do spotkania dołączył także przedstawiciel Kreatywnego Regionu z Austrii oraz z Północnej Izby Gospodarczej ze Szczecina.

Studium przypadku Foonka

Magda opowiedziała o wypracowanym przez siebie procesie wspierającym identyfikację wyzwań z jakimi mierzą się odwiedzane firmy,
proponowanych rozwiązań w kwestii doboru odpowiedniego partnera, który odpowie na wyzwanie firmy i zaproponuje rozwiązanie.

Dodatkowo przedstawiła dwa studia przypadków firm produkcyjnych – Foonka oraz HoLo. Pierwsza z nich zajmuje się produkcją pościeli a druga upcyklingiem bannerów reklamowych, które przerabia na torby.

Wymiana doświadczeń w zakresie metod oraz identyfikacja indywidualnego podejścia, uwzględniając uwarunkowania lokalne, okazały się kluczowe dla realizacji kolejnych etapów projektu!

Należy działać w duchu zasady “Myśl globalnie, działaj lokalnie”!

Studium przypadku HoLO

#COCO4CCI #AkademiaSztukiwSzczecinie #Polska #Szczecin #Słowenia #Ljubljana #GZS #RRALUR #PolnocnaIzbaGospodarcza #CreativeRegionAustria