Scroll to top

Udział w wydarzeniu Hello Futures!

1 marca 2021 roku uczestniczyliśmy w wydarzeniu Hello, Futures! Projekt spekulatywny: podejście, metody i narzędzia.

Dziękujemy Petrze Pavsic, reprezentującej Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Miejskiego Ljubljany (Słowenia), partnera z projektu COCO4CCI, za zaproszenie do udziału w wydarzeniu, do którego dołączyło blisko 100 osób.

Design spekulatywny wchodzi tylnymi drzwiami na salony i przekonani, że pisanie scenariuszy przyszłości jest nowym zajęciem wielu projektatów.

Hello, futures! Projekt koncentruje się na znaczeniu zastanowienia się nad tym, jak można zrozumieć możliwe przyszłości, a co ważniejsze, jak aktywnie ustalać strategie kształtowania przyszłości społeczeństwa i firm zdolnych do prosperowania we współtworzonej przyszłości.

Projektowanie spekulatywne kwestionuje praktykę projektowania i ma na celu oferowanie alternatyw, które są niezbędne dla dzisiejszego świata, a co ważniejsze, dla świata jutra. Procesy projektowania mogą zachęcać

Projektowanie spekulatywne kwestionuje praktykę projektowania i ma na celu oferowanie alternatyw, które są niezbędne dla dzisiejszego świata, a co ważniejsze, dla świata jutra. Procesy projektowania mogą zachęcać do kwestionowania dominujących założeń i zachęcać do eksploracji innych, alternatywnych stanów bycia i działania. Praktyki projektowe obejmujące podejścia spekulatywne stają się coraz bardziej krytyczne wobec samych siebie, ponieważ patrzą na zewnątrz poza przestrzeń galerii i angażują społeczności w celu uzyskania „trwałych” i „skutecznych” wyników. Praktyki te mają na celu nie tylko tworzenie przyszłości, ale także, co ważne, wyznaczanie perspektywy (np. Kontekst społeczno-kulturowy), z której te przyszłości są tworzone.

Wykład renomowanych chorwackich wykładowców Ivicy Mitrovića i Olega Šurana rozpoczął się od zarysu, omawiającego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość spekulatywnego projektowania i pokrewnych praktyk. W trakcie spotkania dokonano przeglądu tego konkretnego podejścia, opisując proces projektowania (z zastosowanymi metodami, narzędziami i technikami) w wybranych studiach przypadku z własnej praktyki oraz z perspektywy projektu SpeculativeEdu.

#COCO4CCI #HelloFutures #AkademiaSztukiwSzczecinie #IvicaMitrovića #OlegŠurana #PetraPavsic #RRALUR