Scroll to top

WHAT’S NEXT – NARZĘDZIA ZMIANY / konferencja – podsumowanie

Pod koniec 2020 roku, projekt COCO4CCI patronował konferencji What’s Next – Narzędzia Zmiany, która odbyła się wirtualnie na Akademii Sztuki w Szczecinie. Uważnie przysłuchiwaliśmy się artystom występujących w panelach dyskusyjnych: Jakubowi Koźniewskiemu, Ewa Bochen i Maciejowi Jelskiemu z Kosmos Project oraz Agnieszce Polkowskiej, które prowadziła Agata Kiedrowicz.

Projekt Symulakra, źródło zdjęcia: PanGenerator

Przybliżymy Wam, czego dowiedzieliśmy od Jakuba Koźniewskiego, który przedstawił nam kilka swoich zrealizowanych projektów w ramach kolektywu artystyczno-projektowego nowych mediów PanGenerator. Jednak największe wrażenie wywarł na nas projekt Symulakra. Nowe technologie wspierają interaktywny charakter designu i sztuki, angażując odbiorców i dając im realny wpływ na to co się dzieje. Poprzez oddanie steru amatorom, którzy eksplorują ożywienie zastanej przestrzeni architektonicznej. Byt wirtualny który kreuje własną rzeczywistość zmienia się pod wpływem danych z natężenia ruchu drogowego, demograficznego oraz użycia telefonów komórkowych. Tym samym Jakub swoim projektem zaprezentował nową funkcję reklamy świetlnej w mieście i formy korzystania z danych. Zobaczyliśmy eksplorację formy what’s next w kontekście przestrzeni publicznej, sztuki i komercji.

W trakcie konferencji, Agnieszka Polkowska zajmująca się trendwatchingiem i socjologią zmian oraz designem spekulatywnym, opowiedziała nam o zderzeniu świata technologii, natury i etyki designu. Podkreśliła, że pole nauki otwiera wszystkie pozostałe pola do eksperymentowania, które jest tak ważne w każdym aspekcie życia. W obszarze eksperymentowania odniosła się do teorii antykruchości Nicholasa Taleba, która dzieli zjawiska na trzy kategorie.

Pierwsza kategoria odnosi się do zjawisk kruchych, czyli takich, które znikają np. technologia. Druga, przedstawia zjawiska wytrzymałe, inaczej niezmienne w swojej idei czy formie np. stół czy utensylia. Ostatnia, to zjawiska antykruche, które są jednocześnie zwinne i potrafią się umacniać pod wpływem braku stabilności napływającej z zewnątrz. Jak powiedziała sama Agnieszka, umiejętność funkcjonowania wśród tych trzech zjawisk sprowadza się do umiejętności ich integracji, polegającą na analizowaniu tego co się wydarza, reagowaniu na zmienność i bycia otwartym na nią. Czy antykruchość jest dobra? Zdaniem Agnieszki, to umiejętność kończenia pewnego etapu, zamknięcie go i otworzenie się na nowe, co stanowi punkt wyjścia do tworzenia bardziej pożądanej przyszłości.

Projekt M:OD, źródło: KosmosProject

Z kolei, Ewa Bochen i Maciej Jelski z Kosmos Project, w trakcie konferencji, przedstawili nam zrealizowane projekty m.in Future Illusions, który polegał na zaprojektowaniu dywanów, które zostały utkane z wykorzystaniem niekonwencjonalnego procesu. Otóż, najpierw do tego celu została zaprojektowana aplikacją, tworząca wyjątkowe wzory na podstawie analizy charakteru klienta. Następnie, Ewa i Maciej wykorzystali autorskie grafiki, które były inspirowane grami video z lat 80 ubiegłego stulecia. W efekcie końcowym uzyskano unikatowy dywan dopasowany i jednocześnie odzwierciedlający osobowość klienta.

Kolejny projekt M:OD zaprezentował modułową kolekcję kwietników ściennych stworzoną do różnorodnych typu przestrzeni wewnątrz budynków. Te kwietniki ukazywały kierunek do możliwej zmiany, przestrzeni jako ogrodu. W tym przypadku projektanci posiłkowali się materiałami, które mają niewielki wpływ na środowisko i swoim wyglądem usuwają nadmiar w przestrzeni. Ponieważ, jak sami powiedzieli Autorzy, byt jest zmienny a rolą projektanta jest nadanie formy i uładzenie rzeczywistości.

#COCO4CCI #PanGenerator #Symulakra #JakubKozniewski #AgnieszkaPolkowska #KosmosProject #EwaBochen #MaciejJelski #AkademiaSztukiwSzczecinie