Scroll to top

Przygotowania do Info Day

Czas nie zatrzymał się. Działamy. Krok po kroku przygotowujemy się do serii spotkań w ramach Info Day.

To bardo ważny moment dla nas. W ramach prac w Projekcie dokonaliśmy ogromnej pracy badawczej. Przekopaliśmy się przez statystyki, przeprowadziliśmy wywiady, ankietyzowaliśmy i rozmawialiśmy wsłuchując się uważnie. Wraz z Partnerami opracowaliśmy ramy programu pilotażowego, mającego na celu dostarczenie dużej dawki informacji, ale przede wszystkim zbliżenia – czasami bardzo odległych – światów i zainicjowanie współpracy.

Jednymi z pierwszych działań są spotkania w ramach Info Day. Szczegóły będziemy podawać już wkrótce.