Scroll to top

Jak klasyfikujemy przemysły oparte na kreatywności?

Idąc dalej tropem analizy sektora Przemysłów Kreatywnych i Kultury, w trakcie wywiadów, zapytaliśmy naszych respondentów według jakich kategorii klasyfikują przemysły oparte na kreatywności. Reasumując ich opinie, wyłoniliśmy 3 najważniejsze kategorie, które sprowadzają się przede wszystkim do:

1. Potrzeby polityki

Konieczne jest stworzenie nowej polityki, która zintegruje MŚP działające w branżach opartych na kreatywności. Celem jest posiadanie programów, które pomogą zacieśnić współpracę między przedstawicielami branży kultury i branży twórczej a kreatywnymi MŚP.

2. Sztuki użytkowej

Istnieje podział na sztuki piękne i użytkowe. Wszystko, co widzimy, opiera się na kreacji wizualnej – tradycja sztuk pięknych i wszystko, co powoduje użyteczność, jest wynikiem funkcjonalnego wzornictwa. Przykładem sztuki użytkowej jest projektowanie produktu, projektowanie odzieży, projektowanie akcesoriów, projektowanie przestrzeni publicznej, komunikacja wizualna, funkcjonalność maszyn przemysłowych.

3. Umożliwienia dialogu

Przedstawiciele Przemysłów Kreatywnych i Kultury oraz Przemysłów Kreatywnych Projektowania dosłownie się “nie widzą”, a tym samym nie dostrzegają swojego potencjału, aby współpracować. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie platformy umożliwiającej dialog między tymi grupami reprezentującymi oba sektory na poziomie regionalnym. Główną korzyścią z tej współpracy byłoby zatrzymanie tych branż w regionie.

Powyższe kategorie dwie kategorie – potrzeba polityki oraz umożliwienie dialogu można uznać za postulaty ze strony przedstawicieli Przemysłów Kreatywnych i Kultury wskazujące na potencjalny kierunek działań ze strony reprezentantów władz lokalnych celem uzyskania synergii.