Scroll to top

Klasyfikacja CCI z punktu widzenia działalności gospodarczej

W trakcie wywiadów przeprowadzanych z przedstawicielami sektora Przemysłów Kreatywnych i Kultury poprosiliśmy naszych respondentów, aby określili, w jaki sposób klasyfikują ten sektor z punktu widzenia aktywności gospodarczej. 
Spośród wszystkich zebranych odpowiedzi, wyłoniliśmy 3 główne kategorie:

1. Kluczem jest świadomość

Sektor Przemysłów Kreatywnych i Kultury jest stosunkowo młodym sektorem, dlatego MŚP potrzebują wsparcia nie w zakresie finansów, ale świadomości. Potrzebne jest wsparcie w zakresie poszerzania wiedzy, internacjonalizacji, a także możliwości spotkania ludzi z tego samego sektora w jednym miejscu.

2. Wydarzenie to za mało

Odbiorcy działań Sektor Przemysłów Kreatywnych i Kultury oczekują czegoś więcej niż samego wydarzenia. Publiczność staje się coraz bardziej wykształcona i w tym sensie stawia większe oczekiwania organizatorom wydarzenia. Cała infrastruktura, w tym organizacja czasu wolnego i przyjazne otoczenie, staje się standardowym wymogiem podczas imprezy. Tak wykształcona publiczność oczekuje dodatkowej rozrywki kulturalnej w trakcie imprezy, która jest dostosowana do różnych potrzeb odbiorców na różnych poziomach w całej ofercie. W rezultacie wiele wydarzeń CCI zyskało własną specjalizację i profesjonalizm, aby sprostać wymaganiom odbiorców.

3. Wartość to coś więcej niż cena

Działalność gospodarcza związana z kulturą i samą kreatywnością odnosi się nie tylko do jej wartości artystycznej, ale także do znalezienia nabywcy i sprzedaży. Z jednej strony wyjątkowe przedmioty – z których większość to jeden egzemplarz, prestiż i uznanie tworzą wartość, która wpływa na cenę. W projektowaniu płaci się za pracę projektanta i jego uznanie. Z drugiej strony znani i cenieni na całym świecie producenci masowi, np. Walt Disney, skomercjalizował swoje kreatywne produkty i zarabia pieniądze dzięki głównym markom.

Dlatego działalność sektora Przemysłów Kreatywnych i Kultury nie jest jednoznaczna i ma charakter wielozadaniowy, lecz zdecydowanie punktem wyjścia jest konieczność wzrostu świadomości potrzeb jego funkcjonowania.