Scroll to top

Czy wiesz, że…

w ramach projektu COCO4CCI przeprowadziliśmy wywiady, łącznie z 10 reprezentantami instytucji edukacji i kultury, władz województwa a także organizacji non-profit na terenie Miasta Szczecin. Podsumowując badania uzyskaliśmy kluczowe pojęcia określające sektor kultury i sektor kreatywny, które z punktu widzenia naszych rozmówców są istotne w tej interpretacji.

1. Człowiek jest kluczowym składnikiem kultury

Jesteś nim Ty, ja, My i wszyscy Ci, którzy tworzą ale także “konsumują” efekt kultury w formie książki, spektaklu, utworu muzycznego, czy grafiki.

2. Rozwiązanie masowe versus jednostkowe

W Cultural i Creative Industries (CCI) często tworzy się niestandardowe produkty i usługi. Są one odpowiedzią na nasze nawyki i uwzględniają tradycję. Bez akceptacji społecznej nie mają racji bytu. To na przykład koncert Grzegorza Turnau zagrany w jednym dniu w Szczecińskiej Filharmonii. W drugim dniu zagrany w Winnicy Turnau w Baniewicach dla wąskiego grona słuchaczy.

3. Możliwość dostosowania się do zmian

Przedstawiciele sektora Kultury i Przemysłów Kreatywnych są “agile”, czyli zwinnie dostosowują się do zmian w otoczeniu. Na przykład w związku z tendencją wzrostu cyfryzacji następuje dematerializacja produktów i przeniesienie ich do wirtualnej rzeczywistości albo wydrukowanie w wymiarze 3D.

4. Trzy sfery – prywatna, publiczna i społeczna

Uniwersalność efektów pracy przedstawicieli sektora Kultury i Przemysłów Kreatywnych charakteryzuje się tym, że niejednokrotnie realizowane poruszają kwestie w trzech sferach – prywatnej, publicznej oraz społecznej.  Open’er Festiwal to już nie tylko koncerty muzyczne, ale także możliwość oglądania spektakli teatralnych, wystawy prac malarskich. To także Open’er obywatelski, gdzie odbyły się spotkania z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, jak również panele dyskusyjne Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.